Bạc Liêu: DN thủy sản cho người dân mượn kho lạnh trữ tôm thu hoạch tránh bão

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết DN thu mua thủy sản chia sẻ khó khăn với người nuôi tôm
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết DN thu mua thủy sản chia sẻ khó khăn với người nuôi tôm
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết DN thu mua thủy sản chia sẻ khó khăn với người nuôi tôm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top