Bạc Liêu: Điện năng lượng mặt trời chạy đua với thời gian

Một dự án điện năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một dự án điện năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một dự án điện năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top