Bạc Liêu đầu tư 3.000 tỉ đồng phát triển công nghiệp nuôi tôm

Bạc Liêu phấn đấu thành trung tâm nuôi tôm công nghệ cao. Ảnh: Bộ NN
Bạc Liêu phấn đấu thành trung tâm nuôi tôm công nghệ cao. Ảnh: Bộ NN
Bạc Liêu phấn đấu thành trung tâm nuôi tôm công nghệ cao. Ảnh: Bộ NN
Lên top