Bạc Liêu: Chủ tịch tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Bạc Liêu họp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu họp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam (ảnh Nhật Hồ)