Bạc Liêu: Chính thức thành lập công ty tại dự án 4 tỉ USD

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và các đối tác Dự án LNG Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và các đối tác Dự án LNG Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và các đối tác Dự án LNG Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top