Bạc Liêu 1ha nuôi tôm thu đến 23 tỉ đồng/năm

Mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh trong bể tròn nổi có doanh thu trên 23 tỉ đồng/ha/năm (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh trong bể tròn nổi có doanh thu trên 23 tỉ đồng/ha/năm (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh trong bể tròn nổi có doanh thu trên 23 tỉ đồng/ha/năm (ảnh Nhật Hồ)
Lên top