Bắc Kạn đầu tư tuyến đường hơn 2.300 tỉ đồng để phát triển du lịch

Bắc Kạn đầu tư tuyến đường hơn 2.300 tỉ đồng để phát triển du lịch.
Bắc Kạn đầu tư tuyến đường hơn 2.300 tỉ đồng để phát triển du lịch.
Bắc Kạn đầu tư tuyến đường hơn 2.300 tỉ đồng để phát triển du lịch.
Lên top