Bắc Giang xuất khẩu những lô vải thiều đầu tiên

Ảnh chụp vụ vải thiều Bắc Giang vào tháng 6 năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Ảnh chụp vụ vải thiều Bắc Giang vào tháng 6 năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Ảnh chụp vụ vải thiều Bắc Giang vào tháng 6 năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Lên top