Bắc Giang xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên vụ thu hoạch năm 2021 đi Nhật Bản

Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hồng Quang
Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hồng Quang
Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hồng Quang
Lên top