Bắc Giang: Lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều

Vải thiều Lục Ngạn được xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi bán ra thị trường. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Vải thiều Lục Ngạn được xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi bán ra thị trường. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Vải thiều Lục Ngạn được xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi bán ra thị trường. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Lên top