"Bắc Giang giao 8.291m2 không đấu giá, đấu thầu cho Tân Thịnh là không đúng"

Lên top