Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều

Vải Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được bán tại các siêu thị. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Vải Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được bán tại các siêu thị. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Vải Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được bán tại các siêu thị. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Lên top