Bắc Giang: Công ty Tân Thịnh "lớn nhanh như thổi" sau dự án BT cầu Đồng Sơn

Sức khỏe tài chính bộc lộ nhiều vấn đề nhưng Công ty Tân Thịnh vẫn "ẵm" nhiều dự án trăm, nghìn tỉ tại Bắc Giang.
Sức khỏe tài chính bộc lộ nhiều vấn đề nhưng Công ty Tân Thịnh vẫn "ẵm" nhiều dự án trăm, nghìn tỉ tại Bắc Giang.
Sức khỏe tài chính bộc lộ nhiều vấn đề nhưng Công ty Tân Thịnh vẫn "ẵm" nhiều dự án trăm, nghìn tỉ tại Bắc Giang.
Lên top