Bác bỏ đề xuất giao ACV đầu tư Cảng Hàng không Điện Biên

Ủy ban Quản lý vốn bác đề xuất giao ACV đầu tư Cảng hàng không Điện Biên.
Ủy ban Quản lý vốn bác đề xuất giao ACV đầu tư Cảng hàng không Điện Biên.
Ủy ban Quản lý vốn bác đề xuất giao ACV đầu tư Cảng hàng không Điện Biên.
Lên top