BAC A BANK - VNPOST: Mô hình ngân hàng tại chỗ mang đến trải nghiệm mới

BAC A BANK phối hợp với VNPost triển khai dịch vụ Thu thập hồ sơ tín dụng tại hệ thống bưu cục trải khắp cả nước, giúp khách hàng cá nhân tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn. Ảnh BAB
BAC A BANK phối hợp với VNPost triển khai dịch vụ Thu thập hồ sơ tín dụng tại hệ thống bưu cục trải khắp cả nước, giúp khách hàng cá nhân tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn. Ảnh BAB
BAC A BANK phối hợp với VNPost triển khai dịch vụ Thu thập hồ sơ tín dụng tại hệ thống bưu cục trải khắp cả nước, giúp khách hàng cá nhân tiếp cận vốn vay dễ dàng hơn. Ảnh BAB
Lên top