Bà Trần Uyên Phương không còn là cổ đông lớn của Yeah1

Thương vụ đầu tư của ái nữ nhà Tân Hiệp Phát đã không như kỳ vọng. Ảnh: A. Duy
Thương vụ đầu tư của ái nữ nhà Tân Hiệp Phát đã không như kỳ vọng. Ảnh: A. Duy
Thương vụ đầu tư của ái nữ nhà Tân Hiệp Phát đã không như kỳ vọng. Ảnh: A. Duy
Lên top