Ba tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách Nhà nước 4.800 tỉ đồng

Theo kế hoạch, trong tháng 4, Tập đoàn sản xuất 3,5 triệu tấn than nguyên khai. Ảnh: TKV
Theo kế hoạch, trong tháng 4, Tập đoàn sản xuất 3,5 triệu tấn than nguyên khai. Ảnh: TKV
Theo kế hoạch, trong tháng 4, Tập đoàn sản xuất 3,5 triệu tấn than nguyên khai. Ảnh: TKV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top