Bà Rịa - Vũng Tàu: Đang “đắp chiếu” gần 92.000 tấn muối