Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Tôi thanh thản. Thật sự thanh thản"

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa.
Lên top