Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng việc ông Lữ Ngọc Cư phủ nhận chức vụ ở Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo