Bà Ba Huân - người tiên phong đưa trứng gia cầm Việt ra thị trường thế giới

Chân dung nữ doanh nhân Phạm Thị Huân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân. Ảnh: NVCC
Chân dung nữ doanh nhân Phạm Thị Huân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân. Ảnh: NVCC
Chân dung nữ doanh nhân Phạm Thị Huân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân. Ảnh: NVCC
Lên top