Asanzo phản đối thu đổi sản phẩm, vì nhà phân phối vi phạm?

CEO Phạm Văn Tam của Asanzo ra thông cáo phản đối việc đổi trả sản phẩm Asanzo của nhà bán lẻ.
CEO Phạm Văn Tam của Asanzo ra thông cáo phản đối việc đổi trả sản phẩm Asanzo của nhà bán lẻ.
CEO Phạm Văn Tam của Asanzo ra thông cáo phản đối việc đổi trả sản phẩm Asanzo của nhà bán lẻ.
Lên top