Apple tuyển dụng nhân sự liên quan gì đến nhà máy iPhone, Apple Store?

Apple Store tại California, Mỹ. Ảnh: Thế Lâm.
Apple Store tại California, Mỹ. Ảnh: Thế Lâm.
Apple Store tại California, Mỹ. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top