Apple thực sự tìm kiếm địa điểm để sản xuất iPhone tại Việt Nam?

Ảnh: Bloomberg.
Ảnh: Bloomberg.
Ảnh: Bloomberg.
Lên top