“Apple không nên được khen ngợi” nhưng sao iFans vẫn cứ “cam chịu”?

Giá bán chuẩn của iPhone 11 được công bố cho thị trường Mỹ vẫn bị cho rằng "cao" so với tính năng công nghệ của sản phẩm (ảnh:Apple).
Giá bán chuẩn của iPhone 11 được công bố cho thị trường Mỹ vẫn bị cho rằng "cao" so với tính năng công nghệ của sản phẩm (ảnh:Apple).
Giá bán chuẩn của iPhone 11 được công bố cho thị trường Mỹ vẫn bị cho rằng "cao" so với tính năng công nghệ của sản phẩm (ảnh:Apple).
Lên top