Apple chưa ra mắt iPhone12, nhưng chip iPhone mới đi trước một bước

Apple giới thiệu về bộ xử lí Bionic A14. Nguồn: Apple.
Apple giới thiệu về bộ xử lí Bionic A14. Nguồn: Apple.
Apple giới thiệu về bộ xử lí Bionic A14. Nguồn: Apple.
Lên top