APCI2020: Vì một nền hành chính minh bạch, không “chi phí gầm bàn"

Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: Ngọc Hân
Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: Ngọc Hân
Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: Ngọc Hân
Lên top