Áp lực ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu biên giới đã giảm

Tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu đã giảm bớt. Ảnh: CT
Tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu đã giảm bớt. Ảnh: CT
Tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu đã giảm bớt. Ảnh: CT
Lên top