Áp lực trích lập dự phòng gia tăng với các ngân hàng

Áp lực trích dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng đối với các khoản nợ cơ cấu cho khách hàng là rất lớn. Ảnh: Lê Toàn
Áp lực trích dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng đối với các khoản nợ cơ cấu cho khách hàng là rất lớn. Ảnh: Lê Toàn
Áp lực trích dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng đối với các khoản nợ cơ cấu cho khách hàng là rất lớn. Ảnh: Lê Toàn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top