Áp lực tăng đè nặng giá xăng dầu trong nước

Giá xăng, dầu tăng mạnh là một trong những nguyên nhân chính làm tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: LDO
Giá xăng, dầu tăng mạnh là một trong những nguyên nhân chính làm tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: LDO
Giá xăng, dầu tăng mạnh là một trong những nguyên nhân chính làm tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2021. Ảnh: LDO
Lên top