Áp lực nợ vay của công ty trúng gói thầu công trình khẩu hiệu 11 chữ ở Hòa Bình

Công trình 11 chữ hơn 10 tỉ đồng do công ty Anh Kỳ xây dựng tại tỉnh Hòa Bình.
Công trình 11 chữ hơn 10 tỉ đồng do công ty Anh Kỳ xây dựng tại tỉnh Hòa Bình.
Công trình 11 chữ hơn 10 tỉ đồng do công ty Anh Kỳ xây dựng tại tỉnh Hòa Bình.
Lên top