Ngân hàng Cung cấp số tài khoản cá nhân cho cơ quan thuế:

Áp dụng với tài khoản thanh toán, không lo lộ tài khoản tiết kiệm

Giao dịch tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: hải nguyễn
Giao dịch tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: hải nguyễn
Giao dịch tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: hải nguyễn
Lên top