Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc

Bộ Công thương nghiên cứu, xây dựng Quy chuẩn quốc gia về cửa hàng xăng dầu  thống nhất trên toàn quốc. Ảnh: PV
Bộ Công thương nghiên cứu, xây dựng Quy chuẩn quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trên toàn quốc. Ảnh: PV
Bộ Công thương nghiên cứu, xây dựng Quy chuẩn quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trên toàn quốc. Ảnh: PV
Lên top