Áp dụng phiếu đi chợ ở Hà Nội: Người mua, người bán cần lưu ý gì?

Thẻ đi chợ luân phiên được phường Nhật Tân phát tận hộ gia đình, áp dụng từ ngày 27.7. Ảnh: TG
Thẻ đi chợ luân phiên được phường Nhật Tân phát tận hộ gia đình, áp dụng từ ngày 27.7. Ảnh: TG
Thẻ đi chợ luân phiên được phường Nhật Tân phát tận hộ gia đình, áp dụng từ ngày 27.7. Ảnh: TG
Lên top