Áp dụng nhiều biện pháp để thu thuế cá nhân kinh doanh qua mạng và nghệ sĩ

Cục thuế TP HCM sẽ tăng cường truy thu thuế cá nhân kinh doanh qua mạng và nghệ sỹ
Cục thuế TP HCM sẽ tăng cường truy thu thuế cá nhân kinh doanh qua mạng và nghệ sỹ
Cục thuế TP HCM sẽ tăng cường truy thu thuế cá nhân kinh doanh qua mạng và nghệ sỹ
Lên top