Ào ạt chốt lời gây “rung lắc”, chứng khoán vẫn không biến sắc xanh

Lên top