Anh nông dân học hết lớp 7 chế robot đặt hạt khiến Israel thán phục, Mỹ đặt hàng

Anh Phạm Văn Hát (áo trắng) giới thiệu về Robot đặt hạt. Ảnh: HN
Anh Phạm Văn Hát (áo trắng) giới thiệu về Robot đặt hạt. Ảnh: HN
Anh Phạm Văn Hát (áo trắng) giới thiệu về Robot đặt hạt. Ảnh: HN