Ảnh hưởng dịch COVID, đào quất ế ẩm ở Hạ Long, Quảng Ninh

Hội chợ xuân Hạ Long (Quảng Ninh) tại Quảng trường 30/10, chủ yếu bày bán cành đào, hoa và sinh vật cảnh đìu hiu do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Hội chợ xuân Hạ Long (Quảng Ninh) tại Quảng trường 30/10, chủ yếu bày bán cành đào, hoa và sinh vật cảnh đìu hiu do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Hội chợ xuân Hạ Long (Quảng Ninh) tại Quảng trường 30/10, chủ yếu bày bán cành đào, hoa và sinh vật cảnh đìu hiu do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Lên top