Ảnh hưởng dịch COVID-19, hoạt động vận tải hành khách “tụt đáy”

Năm 2021 hoạt động vận tải hành khách Hà Tĩnh rất khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn.
Năm 2021 hoạt động vận tải hành khách Hà Tĩnh rất khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn.
Năm 2021 hoạt động vận tải hành khách Hà Tĩnh rất khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top