Ảnh hưởng của bão số 12 tạm dừng khai thác 5 sân bay

Bão số 12 khiến một số sân bay phải đóng cửa. Ảnh LDo
Bão số 12 khiến một số sân bay phải đóng cửa. Ảnh LDo
Bão số 12 khiến một số sân bay phải đóng cửa. Ảnh LDo
Lên top