Ảnh hưởng COVID-19, giá cá tra rớt thảm, người nuôi lỗ nặng

Lên top