Anh em ông Đặng Thành Tâm “chơi lớn” với dự án 4.600 tỉ đồng tại Vũng Tàu

Ông Đặng Thành Tâm từng lao đao với khủng hoảng nợ lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Ông Đặng Thành Tâm từng lao đao với khủng hoảng nợ lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Ông Đặng Thành Tâm từng lao đao với khủng hoảng nợ lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Lên top