Ấn tượng về "Nữ tướng" đầu tiên của ngành điện Việt Nam

Tổng Giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh - "nữ tướng" đầu tiên của ngành Điện.Ảnh: NPC
Tổng Giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh - "nữ tướng" đầu tiên của ngành Điện.Ảnh: NPC
Tổng Giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh - "nữ tướng" đầu tiên của ngành Điện.Ảnh: NPC
Lên top