An Phát Holdings tặng cốc giấy thân thiện môi trường cho khu cách ly dịch COVID-19

Lên top