Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ăn no tùy thích, trả tiền tùy tâm: Tin khách sập tiệm?