An ninh năng lượng: Cần tập trung phát triển năng lượng tái tạo

Phát triển điện gió góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Ảnh: ĐT
Phát triển điện gió góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Ảnh: ĐT
Phát triển điện gió góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Ảnh: ĐT
Lên top