An Giang: Ký kết phát triển dự án năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam

Đại diện TĐSM và USAID thực hiện hiện nghi thức ký hợp tác Dự án Nhà máy Điện NLMT.
Đại diện TĐSM và USAID thực hiện hiện nghi thức ký hợp tác Dự án Nhà máy Điện NLMT.