Ấn Độ sẵn sàng phối hợp với Việt Nam thử nghiệm vaccine điều trị COVID-19

Lên top