Amway Việt Nam 10 năm liên tục là doanh nghiệp FDI kinh doanh thành công

Bà Trần Mộng Kiều - Giám đốc Tài chính Amway Việt Nam - nhận giải thưởng Rồng Vàng từ Ban tổ chức. Ảnh: Minh Châu
Bà Trần Mộng Kiều - Giám đốc Tài chính Amway Việt Nam - nhận giải thưởng Rồng Vàng từ Ban tổ chức. Ảnh: Minh Châu
Bà Trần Mộng Kiều - Giám đốc Tài chính Amway Việt Nam - nhận giải thưởng Rồng Vàng từ Ban tổ chức. Ảnh: Minh Châu
Lên top