Amway ủng hộ tuyến đầu chống dịch sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Amway ủng hộ 2.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: DNCC.
Amway ủng hộ 2.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: DNCC.
Amway ủng hộ 2.000 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: DNCC.
Lên top